Klein, veilig en ondernemend
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

PLUS-document

Het PLUS-document is een document dat aan het diploma van de leerling toegevoegd wordt. In het PLUS-document worden vaardigheden beschreven die de leerling heeft behaald tijdens zijn schoolloopbaan. PLUS-vakken en PLUS-activiteiten en de aangeleerde vaardigheden zullen uiteindelijk aan het PLUS-document gekoppeld worden

Klein, veilig en ondernemend