Klein, veilig en ondernemend
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Welkom bij het leergebied Mens en Natuur

Bij Mens en Natuur (ontstaan uit Natuur- en Scheikunde, Biologie, Verzorging en Techniek) wordt gewerkt met thema’s. In de eerste klas zijn dit “Water”, “Vuur”, “Lucht” en “Aarde” en in de tweede klas “Gezondheid”, “Elektriciteit” en “Seksualiteit”.
Per deelgebied worden maximaal vijf werkkaarten aangeleverd: door Nask/techniek, Verzorging en Biologie.

Een deel van de werkkaarten per onderdeel is verplicht (V). Dit deel moet in vier weken tijd met tweetallen  gemaakt kunnen worden. De school hecht grote waarde aan het leren samenwerken. Leerlingen kiezen zelf de volgorde van de onderwerpen, mede afhankelijk van de interesse.

Door te werken met deze kaarten wil de school garanderen dat een leerling voldoende kennis en vaardigheden aanleert om na twee jaar les in Mens en Natuur met elk gekozen vakkenpakket verder te kunnen in de bovenbouw.

Klein, veilig en ondernemend