Klein, veilig en ondernemend
Dedijk Dedijk Dedijk

Decanaat op De Dijk

De decanen informeren en begeleiden leerlingen gedurende de schoolloopbaan bij het kiezen van profielen, sectoren en vakken. Dat doen zij in nauwe samenwerking met mentoren en docenten. De decaan adviseert leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een vorm van vervolgonderwijs of van een beroepsrichting.

Wie zijn de decanen?
Op De Dijk zijn mevr. Verkerk  (e.verkerk@atlascollege.nl ) en dhr. Hofstede ( [email protected] ) schooldecaan. Mevrouw Verkerk voor alle 2e klassen en 3 hv; meneer Hofstede voor 3 en 4 vmbo/mavo. Beide decanen hebben op donderdag hun decanendag. Het is handig om van te voren een afspraak te maken, als je de decaan wilt spreken. Ouders kunnen ook telefonisch een afspraak maken.

Informatie
De decaan beschikt over veel informatie. Er is een archief met heel veel folders en brochures. Belangrijke informatie (bijv. over de open dagen) hangt aan het prikbord. Veel informatie wordt via de mentor klassikaal verspreid. Informatie over vrijwel alle vervolgopleidingen in Nederland is te vinden via www.sgdedijk.dedecaan.net . Informatie over studiefinanciering is te vinden op www.ib-groep.nl.

Kiezen op De Dijk
Het kiezen voor een bepaald vak, voor een sector of een profiel gebeurt onder leiding van de mentor. Als er een ingewikkeld keuzeprobleem ontstaat, helpt de decaan leerlingen, ouders en mentoren. Het maken van een keuze voor een vervolgopleiding na De Dijk gebeurt onder leiding van de decaan. Hiervoor volgen de leerlingen in de klassen, “waar iets te kiezen valt” , een keuzebegeleidingsprogramma (OSB).

OSB
Oriëntatie op studie en beroep is niet een vak dat "op het rooster" staat. Het programma bestaat uit een aantal informatieve lessen van de mentor, een aantal door de school georganiseerde activiteiten en een aantal door de leerlingen zelf uitgevoerde activiteiten. Leerlingen leggen een (digitaal) dossier aan, waarin zij aangeven hoe zij zich op studies en beroepen hebben georiënteerd. Zij moeten in dit dossier aantonen hoe lang zij actief bezig zijn geweest met zich te oriënteren. Door school georganiseerde activiteiten zijn de jaarlijkse BOD (Beroepen en Opleidingen Dag) voor 3 vmbo, een bezoek aan SG Newton voor klas 2 bkt, een bezoek aan de MBO dag voor klas 4 in december, bezoeken aan introductiedagen, open dagen.

Open dagen MBO
Voor alle leerlingen van de 3e en 4e klassen zijn er de open dagen van het mbo. Daarover krijgen leerlingen informatie middels posters op het prikbord, maar ook de advertenties in de verschillende regionale dag- en weekbladen zullen de leerlingen uitnodigen om de open dagen te bezoeken.

Het internet biedt volop mogelijklheid om vooraf al eens te kijken wat de verschillende opleidingen te bieden hebben. De meeste scholen vallen onder hele grote scholengemeenschappen, de zgn. ROC’s. De dichtstbijzijnde ROC is het Horizon College (www.horizoncollege.nl). Daar kun je dan verder surfen naar de opleiding van jouw keuze. De sites bevatten veel informatie over toelatingseisen en over de nieuwe structuur van de opleidingen en vaak over de bereikbaarheid van de verschillende scholen. Bovendien kun je daar ook heel eenvoudig de informatieboekjes van de desbetreffende opleiding(en) bestellen. Veel succes daarmee.

Ook voor het mbo is dé algemene site waar allerlei informatie te vinden is over het vervolgonderwijs http://www.sgdedijk.dedecaan.net

Andere interessante websites over studie- en beroepenkeuze zijn:

www.kennisnet.nlwww.digischool.nl


www.roc.nl


www.colo.nl


www.gobnet.nl

www.cwi.nlwww.ib-groep.nl


www.go-infra.nl

www.jongeren.pagina.nlwww.werk.nl

www.beroepen
beeldbank.nl

www.vaktoppers.nl

www.ecabo.nl


www.groen
onderwijs.com


www.mbo-kunstonderwijs.nl

 

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
[email protected]
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Klein, veilig en ondernemend