Klein, veilig en ondernemend
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Leerlingbegeleiding op SG De Dijk.

Elke leerling op SG De Dijk verdient zorg en aandacht. Desondanks zijn er leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om succesvol te kunnen zijn binnen de school. Een goed georganiseerde begeleidingsstructuur van de school draagt bij aan snelle inzet van professionals binnen de school wanneer er problemen worden gesignaleerd.

De zorg die geboden wordt gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en externe instanties om te trachten de noodzakelijke begeleiding, zolang als het kan, binnen de school vorm te geven. De school is en blijft in eerste instantie een onderwijsinstelling met als opdracht de leerling voldoende vaardigheden en kennis bij te brengen, zodat de leerling een diploma behaalt. Indien ons begeleidingsaanbod niet voldoet, zal met behulp van externe instanties naar een ander traject buiten de school gezocht moeten worden.

In de hieronder aan te klikken zorgkaarten wordt de zorg binnen SG De Dijk aangegeven. Op de ene kaart is een overzicht van de zorg aangegeven rondom de sociaal emotionele begeleiding. Op de andere kaart wordt de onderwijskundige zorg, de begeleiding en studie en de beroepskeuze in kaart gebracht.

Ondersteuningscoördinator / intern begeleider op SG De Dijk is mevr. F. Capuzzato

 

Klein, veilig en ondernemend