Klein, veilig en ondernemend
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Bèta en Techniek

Doel

In het profiel Bèta en Techniek maken mavo-, havo- en vwo-leerlingen kennis met de fascinerende wereld die techniek heet. Aspecten die aan de orde komen, zijn o.a.: zelf een technisch ontwerp maken, leren plannen, samenwerken en het ontwerp, eventueel op schaal, gaan uitvoeren. De resultaten worden op een USB stick opgeslagen in de vorm van foto’s, filmpjes en procesverslagen. Zo ontstaat een soort portfolio, waarvan we hopen, dat het de leerlingen van dienst kan zijn bij hun keuze voor een vervolgopleiding.

Vormgeving

Bèta en Techniek start met het project “Waterraket” : probeer een door water aangedreven “raket” zo lang mogelijk in de lucht te houden / zo hoog mogelijk te laten vliegen.

Daarna volgt een carrousel “veiligheid”. Hoe ga je - op een veilige manier - om met verschillende gereedschappen, apparaten en machines.

Vervolgens worden kant-en-klaar pakketten besteld, zodat met behulp van een bestaande handleiding met ”technische tekening” een product kan worden vervaardigd.

Dan zijn we inmiddels terecht gekomen in de tweede klas en wordt het tijd om zelf iets te gaan ontwerpen. Er zijn contacten gelegd met het bedrijfsleven. Van daaruit krijgen we studenten (oud-leerlingen) die, als onderdeel van hun studie, ons komen ondersteunen.

Aangezien het profiel Bèta en Techniek nog in ontwikkeling is, staat het volledige programma voor twee leerjaren niet vast, maar het ligt voor de hand, dat er nog een project volgt.

Planning

In het eerste leerjaar wordt gestart met een kennismakingsprogramma van 4 weken (x 2 uur), waarin de helft van de brugklas naar Bèta gaat en de andere helft kennis maakt met een ander profiel: Gamma & Internationaal. Daarna wisselen de groepen. Er wordt een uitdagend en inspirerend programma aangeboden, zodat na nogmaals 4 weken de leerlingen een keuze kunnen maken. Tot het eind van het schooljaar blijven de leerlingen bij hun gekozen profiel en mochten ze dan nog tot het inzicht komen, dat ze verkeerd gekozen hebben, dan kunnen ze aan het einde van het schooljaar switchen van profiel.

Voor meer informatie over het profiel Bèta en Techniek kun je terecht bij dhr. Visch (m.visch@atlascollege.nl)

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Klein, veilig en ondernemend