Meer ruimte om te groeien
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Audio-Visueel-Technisch team - AVT (Plusactiviteit)

Wat is het?
Meedoen aan het AVT is eenPlusactiviteit.
De leerlingen van het Audio-Visueel-Technisch Team (AVT-team) zorgen ervoor dat de techniek goed in orde is vóór en achter de schermen van De Dijker Avonden, van de Musical en van andere activiteiten. Het geluid moet geregeld worden, de leerlingen die optreden hebben microfoons nodig, de toneelverlichting moet bediend worden, en er moet gefilmd worden!

Voor wie is het?
Iedereen uit klas 1, 2 en 3 mag meedoen met het AVT-team.

Wanneer is het?
De leerlingen van  AVT-team verzorgen in elk geval de techniek van De Dijker Avonden op 21 en 22 februari 2018. Ze maken bovendien de filmopnames van de Musical op 18 en 22 mei 2018. Ook worden ze bij andere activiteiten betrokken waarvoor extra licht en geluid nodig is.

Wat is er verder over te vertellen?
Aanmelden:
Als je vragen hebt over het AVT-team en als je mee wilt doen aan het AVT-team, neem je contact op met dhr. Van Ingen: p.vaningen@atlascollege.nl . Of je zoekt meneer Van Ingen op bij het leergebied van Mens en Natuur in lokaal 0.25, hij is daar TOA.

 

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Meer ruimte om te groeien