Meer ruimte om te groeien
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Informatie over PLUS-vakken

PLUS-vakken zijn vakken waarbij je aan algemene vaardigheden werkt die je later in je beroep nodig zult hebben. Bij de PLUS-vakken ontdek je waar je goed in bent, waar je in je kracht staat, waar je gelukkig van wordt. Je krijgt daardoor een beter beeld van jezelf en van jouw mogelijkheden. Uiteindelijk ben je daardoor goed in staat om een juiste keuze te maken voor vervolgopleiding en beroep. PLUS-vakken staan in je lesrooster.

De Dijk biedt de volgende PLUS-vakken aan:

verplicht

Verplicht één PLUS-vak kiezen uit:

vrijwillig

Vrijwillig een (tweede) PLUS-vak kiezen uit:

1BK

SPL/CPL

1KT

SPL/CPL

1TH

SPL/CPL/BPL/IPL

FLE

SPL/CPL/BPL/IPL

1HV

FLE

SPL/CPL/BPL/IPL

SPL/CPL/BPL/IPL

2BK

SPL/CPL

2KT

SPL/CPL

2TH

SPL/CPL/BPL/IPL

FLE

SPL/CPL/BPL/IPL

2HV

FLE

SPL/CPL/BPL/IPL

SPL/CPL/BPL/IPL

3BK

SPL/CPL

3T

FLE

SPL/CPL/T&T

3HV

FLE

SPL/CPL

SPL = Sport-PLUS
CPL = Cultuur-PLUS
BPL = Bèta en Techniek-PLUS
IPL = Internationaal-PLUS
T&T = Technologie en Toepassing
FLE = Fast Lane English

PLUS-vakken in leerjaar 1

PLUS-vakken in leerjaar 2

PLUS-vakken in leerjaar 3

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Meer ruimte om te groeien