Klein, veilig en ondernemend
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Sportprofiel

 

Iets voor jou??

Wil je straks naar een opleiding Sport en Bewegen? Wil je later een beroep waar leiding geven belangrijk is? Ga je misschien werken in het welzijnswerk, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider of spelbegeleider? Lijkt het je leuk bij de politie of het leger? Vind je het interessant om later of nu als vrijwilliger aan de slag te gaan bij een sportvereniging? Of als jeugdtrainer, scheidsrechter?  Of vind je het gewoon leuk om extra te sporten en nieuwe dingen te leren? Dan is sportprofiel misschien iets voor jou!!!

Wat moet je kunnen?

Je hoeft niet super goed te kunnen sporten. Wel is het belangrijk dat je goed mee kunt komen tijdens de gymlessen. Vraag aan je docent of die vindt of je voldoende in je mars hebt.

Je moet natuurlijk sport wel heel leuk vinden. Ook moet je durven en het leuk vinden om leiding te geven, organiseren en te coachen. Want dat leer je ook bij sportprofiel.

Het programma!

Als je kiest voor het sportprofiel, dan komen de volgende onderdelen aan bod:

Verdieping vaardigheden:

Vergroten van de vaardigheden op gebied van turnen. Het dieper in gaan op de tactiek en techniek bij de balsporten en atletiek.

Bewegen en regelen:

Hierbij gaat het om het leren vervullen van taken als scheidsrechter, organiseren, coachen en leiding geven. Je moet bewegingssituaties op gang kunnen brengen, aan de gang kunnen houden, bewaken, beoordelen en organiseren. Denk bijvoorbeeld aan fluiten/ organiseren van sporttoernooien en/of de Atlas Games. Deze regelende taken zullen starten in het tweede jaar. 

Hoe gaan we dit organiseren?

  • In de brugklas maken alle leerlingen in de eerste drie maanden van het schooljaar kennis met verschillende sporten: Tennis, Golf, Judo en Skeeleren. Van deze sporten krijgen zij 2 x een clinic. Na deze periode kunnen leerlingen zich opgeven voor het Sportprofiel voor de rest van het schooljaar.
  • In het tweede en  derde leerjaar van het sportprofiel krijgen de leerlingen twee extra lesuren per week lichamelijke opvoeding met een bredere oriëntatie op het gebied van sport en bewegen. Dit is aansluitend op het reguliere rooster.

Meer informatie over het Sportprofiel bij dhr. S. Lobbes (s.lobbes@atlascollege.nl)

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Klein, veilig en ondernemend