Klein, veilig en ondernemend
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Technologie & Toepassing

Met ingang van schooljaar 2016-2017 biedt SG De Dijk het nieuwe vak Technologie & Toepassing aan. Onze school vindt het belangrijk om technologie en ondernemend leren te stimuleren en is uitverkoren om aan een landelijke pilot mee te doen.

Wat is T&T?
Technologie & Toepassing is een nieuw schoolexamenvak. Met de invoering op onze school willen we leerlingen enthousiast maken en interesseren voor wetenschap, natuur en techniek
zoals ze worden aangeboden in de zeven werelden van de techniek.
Binnen het vak Technologie en Toepassing (T&T) is er veel aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor  leerlingen op elk niveau.

Voor welke leerlingen is T&T bedoeld?
Het is bedoeld voor de leerlingen in de derde klas VMBO-T die interesse hebben voor technologie en wellicht door willen stromen naar een technische  of creatieve vervolgopleiding. In tegenstelling tot andere vakken gaat het bij T&T met name om het ontwikkelen van een onderzoekende, ondernemende, ontwerpende houding.

Het vak T&T wordt afgesloten met een schoolexamen. Het ministerie OCW is in samenwerkring met de pilot-scholen druk bezig het examenvak T&T vorm te geven. Wel is al duidelijk dat het een volwaardig examenvak wordt.

Hier een presentatie over T&T

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Klein, veilig en ondernemend