Meer ruimte om te groeien
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Welkom bij het leergebied Mens en Natuur

Bij Mens en Natuur (ontstaan uit Natuur- en Scheikunde, Biologie, Verzorging en Techniek) wordt gewerkt met thema’s. In de eerste klas zijn dit “Water”, “Vuur”, “Lucht” en “Aarde” en in de tweede klas “Gezondheid”, “Elektriciteit” en “Seksualiteit”.
Per deelgebied worden maximaal vijf werkkaarten aangeleverd: door Nask/techniek, Verzorging en Biologie.

Een deel van de werkkaarten per onderdeel is verplicht (V). Dit deel moet in vier weken tijd met tweetallen  gemaakt kunnen worden. De school hecht grote waarde aan het leren samenwerken. Leerlingen kiezen zelf de volgorde van de onderwerpen, mede afhankelijk van de interesse.

Door te werken met deze kaarten wil de school garanderen dat een leerling voldoende kennis en vaardigheden aanleert om na twee jaar les in Mens en Natuur met elk gekozen vakkenpakket verder te kunnen in de bovenbouw.

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Meer ruimte om te groeien