Meer ruimte om te groeien
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

EXAMENCOMMISSIE

Op iedere school voor voortgezet onderwijs is er een Examencommissie. Deze houdt zich bezig met allerlei zaken, die zich rond het Schoolexamen en het Centraal Examen afspelen.

Dan gaat het bijvoorbeeld over de planning van het examenjaar, de indeling van de leerstof, organisatie en regelgeving rond de examens. Verder ziet zij toe op een correcte gang van zaken rond alle examenonderdelen. Deze commissie is dan ook altijd aanspreekbaar voor leerlingen, ouders en docenten. U kunt de examencommissie bereiken via onderstaand emailadres:

examencommissie-ddk@atlascollege.nl

De leden van de examencommissie zijn:

Dhr. L. Beenen

Dhr. P. Uitendaal

Dhr. B. Schouten

Mevr. A. Smit

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postbus 170, 1670 AD Medemblik
KvK-nummer    37153438
BTW-nummer   8209.71.054.B.01

Meer ruimte om te groeien