Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk

Contactpersonen De Dijk

De contactpersoon is het aanspreekpunt bij klachten over ongewenste omgangsvormen.

Voor: leerlingen, ouders en leden van het onderwijspersoneel

Voor SG De Dijk zijn de contactpersonen:

  • Mevr. E. Verkerk 
  • Dhr. P. Ratten

Bij: klachten die je niet kwijt kunt bij de mentor, maar waar je wel graag met iemand over wilt spreken.

Bijvoorbeeld:

  • Een klacht over gedrag van leerlingen, personeel of schoolleiding (bijvoorbeeld pesten)
  • Een klacht in de privé-situatie
  • Een klacht over een vermeend zedendelict

Je kunt de contactpersonen aanspreken op school, via een brief in ons postvak of mailen:

e.verkerk@atlascollege.nl  en  p.ratten2@atlascollege.nl   

Ook kun je de klachten anoniem doorgeven.

Het kan zijn dat je alleen even je verhaal kwijt wilt of dat er iets mee gedaan moet worden. Dit gaat altijd in overleg met de leerling. De contactpersonen vragen hierbij eventueel ook informatie bij de andere partijen op.

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Bezoekadres: Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik
 

Jouw toekomst begint op De Dijk!

Inschrijven voor talentdagen

Op 11, 18 en 25 november zijn leerlingen van groep 8 weer van harte welkom op de jaarlijkse talentdagen van De Dijk. De inschrijving is nu gestart! Hier vind je meer informatie!