Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk

Wat is de Ouderraad?

In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders.

Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen.

Ouderraadsleden treden elke drie jaar af en zijn al dan niet herkiesbaar maar ook nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden. Zijn er meer kandidaten dan "vacatures" dan wordt er gestemd tijdens de jaarvergadering. We streven naar een bezetting van minimaal 5 en maximaal 9 raadsleden. De ouderraad overlegt met de school over onderwijs-, opvoedkundige- en schoolse ontwikkelingen.

Doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school.

Wat heb ik als ouder aan de Ouderraad?

De Ouderraad wil de spreekbuis zijn voor iedere ouder richting de school. Daarbij maakt de Ouderraad altijd de afweging tussen het individuele belang en belangen van de grotere oudergroepen en/of leerlingen.

Voor de ouders is het dan ook zinvol om een goede spreekbuis te hebben naar het schoolteam en de directie. Andersom is het voor het schoolteam en de directie zinvol om een klankbord en adviseur te hebben. Voor individuele belangen raden wij altijd aan eerst contact op te nemen met de leerkracht of de directie.

Tot slot is het voor de wettelijke verplichte MR (en vooral de oudergeleding in de MR) van belang een spreekbuis te hebben naar de ouders. Dit om ervoor te zorgen dat het belang van de ouders (en hun kinderen) zo goed mogelijk wordt behartigd.

Kortom: de ouderraad vormt de verbinding tussen school en ouders.

Ledenlijst OR leden:

Marianne van der Steen (voorzitter)
Ruud Braaksma (vice voorzitter)
Ferry van Dijk (secretaris en penningmeester)

U kunt ons bereiken via het onderstaande mailadres:

ordedijk@atlascollege.nl

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Bezoekadres: Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik
 

Jouw toekomst begint op De Dijk!

Inschrijven voor talentdagen

Op 11, 18 en 25 november zijn leerlingen van groep 8 weer van harte welkom op de jaarlijkse talentdagen van De Dijk. De inschrijving is nu gestart! Hier vind je meer informatie!