Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk

Leerlingbegeleiding op SG De Dijk

Elke leerling op SG De Dijk verdient zorg en aandacht. Desondanks zijn er leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om succesvol te kunnen zijn binnen de school. Een goed georganiseerde begeleidingsstructuur van de school draagt bij aan snelle inzet van professionals binnen de school wanneer er problemen worden gesignaleerd.

De zorg die geboden wordt gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en externe instanties om te trachten de noodzakelijke begeleiding, zolang als het kan, binnen de school vorm te geven. De school is en blijft in eerste instantie een onderwijsinstelling met als opdracht de leerling voldoende vaardigheden en kennis bij te brengen, zodat de leerling een diploma behaalt. Indien ons begeleidingsaanbod niet voldoet, zal met behulp van externe instanties naar een ander traject buiten de school gezocht moeten worden.

In de hieronder aan te klikken ondersteuningskaarten en protocollen wordt de speciale ondersteuning binnen SG De Dijk aangegeven. 

Daarnaast is er op het gebied van jeugdgezondheidszorg een goede samenwerking met de GGD. (klik hier)

Ondersteuningscoördinator / intern begeleider op SG De Dijk is mevr. F. Capuzzato

 

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Bezoekadres: Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik
 

Jouw toekomst begint op De Dijk!

Inschrijven voor talentdagen

Op 11, 18 en 25 november zijn leerlingen van groep 8 weer van harte welkom op de jaarlijkse talentdagen van De Dijk. De inschrijving is nu gestart! Hier vind je meer informatie!