Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk

Dyslexiebegeleiding op SG De Dijk

De overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is voor elk kind, met of zonder dyslexie, een enorme verandering. Leerlingen met dyslexie lopen vaak vast op het hogere werktempo, het leren van vreemde talen en het feit dat er voor alle vakken meer gelezen moet worden.

SG De Dijk beschikt over een interventieprogramma, waarmee wij gericht leerlingen met dyslexie kunnen ondersteunen. Iedere week komen leerling van de 1e klas bijeen tijdens het D-uur, hierbij komen o.a. lees- en spellingsondersteuning, huiswerkbegeleiding en werkplanning aan de orde. De andere leerjaren komen langs volgens afspraak of tijdens het D-uur. Verder kunnen leerlingen ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Vorig schooljaar is SG De Dijk gestart met een pilot van het spraaksoftwareprogramma ClaroRead. Met behulp van dit programma worden teksten van methodeboeken en andere teksten voorgelezen. Daarnaast kunnen leerlingen zelf teksten typen die vervolgens ook voorgelezen worden. In de dyslexieverklaring van de meeste leerlingen wordt aangegeven dat het gebruik van een spraaksoftwareprogramma aan te raden is.

Dyslexieverklaring

Om voor hulpmiddelen op school in aanmerking te komen hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring nodig. De verklaring beschrijft welke belemmeringen de dyslexie veroorzaakt en welke hulpmiddelen nuttig kunnen zijn. Alleen een erkende psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd in leerstoornissen, kan een dyslexieverklaring afgeven.

Voor meer informatie: Dyslexiebeleid

Heeft u vragen op opmerkingen dan kunt u terecht bij Mevr. M. Rondhuis, dyslexiecoördinator op SG De Dijk.

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Bezoekadres: Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik
 

Jouw toekomst begint op De Dijk!

Inschrijven voor talentdagen

Op 11, 18 en 25 november zijn leerlingen van groep 8 weer van harte welkom op de jaarlijkse talentdagen van De Dijk. De inschrijving is nu gestart! Hier vind je meer informatie!