Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Nederlands en Engels

Op de basisschool stonden vakken als Nederlands en Engels op het programma. Die krijg je in de brugklas weer. We werken daarnaast, net als op de basisschool, in leergebieden.

Leergebieden

- Nederlands
- Moderne vreemde talen (Engels, Frans en vanaf leerjaar 2 Duits)
- Mens & Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis en economie)
- Mens & Natuur (biologie, verzorging, techniek, natuur- en scheikunde)
- Bewegen & Sport
- Wiskunde
- Kunst & Cultuur (podiumkunsten, muziek, dans, handvaardigheid en tekenen)
- Economie & Ondernemen (bovenbouw vmbo)

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!

Inschrijven voor open dagen

Het lijkt nog best ver weg, maar de open dagen komen snel dichterbij. Door de huidige situatie passen wij dat ontmoetingsmoment enigszins aan ten opzichte van voorgaande jaren.

Meer informatie hierover leest op deze pagina, waarop u zich ook kunt inschrijven.