Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk

Nederlands

Taal
Schrijftaal, spreektaal, gebarentaal, straattaal, voetbaltaal, jongerentaal, Jip en Janneke-taal, er zijn heel veel soorten taal. Mensen gebruiken verschillende soorten taal om met elkaar te communiceren, dingen aan elkaar duidelijk te maken. Het leergebied Nederlands besteedt veel aandacht aan allerlei soorten communicatie en dus aan veel verschillende soorten taal.

Lezen
Goed lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die je op school leert, want je hebt taal nodig bij alle schoolvakken, bij je vervolgstudie en bij je toekomstige carrière. Bij het schoolvak Nederlands wordt de basis gelegd, zodat leerlingen bijvoorbeeld beter leren omgaan met langere leesteksten bij de zaakvakken. Ook helpt het om b.v. redactiesommen bij wiskunde goed te kunnen begrijpen.

Lessen
Tijdens de lessen Nederlands wordt aandacht besteed aan verschillende onderdelen van het schoolvak Nederlands, zoals: spelling, lezen, spreek- en luistervaardigheid, woordenschat en schrijven. Er wordt gewerkt met de methode ‘Nieuw Nederlands’, waarbij ook digitaal geoefend kan worden.

Iedere les 10 minuten in stilte in een leesboek lezen. Het doel is het leesplezier te vergroten. Ook wordt de woordenschat en de algemene kennis uitgebreid, waardoor het begrijpend lezen verbetert.

Alle leerlingen krijgen aan het begin van de brugklas een intensieve cursus begrijpend lezen. Hierbij worden de vier leesstrategieën uitgelegd: verkennend, zoekend, nauwkeurig en studerend lezen. De leerlingen leren deze manieren van lezen ook toe te passen in de andere vakken.

In alle onderbouwklassen wordt vervolgens wekelijks gewerkt aan het verbeteren van de leesvaardigheid. Dit gebeurt in de les "Extra Nederlands", waarbij ingespeeld wordt op actuele gebeurtenissen.

Zo zie je, hoewel je het misschien al van kinds af aan spreekt, bij Nederlands valt er nog genoeg te leren!

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Bezoekadres: Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik
 

Jouw toekomst begint op De Dijk!

Inschrijven voor talentdagen

Op 11, 18 en 25 november zijn leerlingen van groep 8 weer van harte welkom op de jaarlijkse talentdagen van De Dijk. De inschrijving is nu gestart! Hier vind je meer informatie!