Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

VMBO Economie & Ondernemen

Ondernemers in de dop komen naar De Dijk! Hier volg je vanaf de derde klas de richting Economie & Ondernemen (E&O). Dat is een brede opleiding, waarin alle facetten van het ondernemerschap aan de orde komen. Bij E&O doen de leerlingen heel wat praktijk- en projectervaring op. Ze gaan op bedrijfsbezoek, lopen stage en schrijven een ondernemingsplan.

Naast de reguliere vakken volgen E&O-leerlingen vier praktijk- en keuzevakken. Ze doen eindexamen in de reguliere verplichte vakken, met daarbij economie én wiskunde of Duits. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via de PLUS-vakken extra lessen te volgen in cultuur, sport en techniek.

Is uw zoon of dochter na de tweejarige brugperiode toch meer geïnteresseerd in een ander vmbo-profiel dan E&O? Dan wordt de overstap naar een andere vmbo-school gemaakt waar de gewenste richting wordt aangeboden.

Praktijkvakken E&O

  • Commercieel
  • Secretarieel
  • Logistiek
  • Administratie

Keuzevakken E&O

  • Marketing
  • Financieel en administratief beheer
  • Ondernemen
  • Webshop
  • Presentatie en styling

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!