Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Leergebieden

SG De Dijk biedt kwalitatief goed onderwijs, waarbij gezocht wordt naar methoden en werkwijzen die aansluiten bij de eisen van deze tijd.

In de onderbouw wordt gewerkt in leergebieden. Dit betekent dat vakken die veel met elkaar te maken hebben, samenwerken en zoveel mogelijk onderwerpen gezamenlijk aan de leerling aanbieden. Zo werken de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer samen in het leergebied Mens & Maatschappij en werken de vakken natuurkunde, biologie en verzorging samen in het leergebied Mens & Natuur.

In totaal worden zeven leergebieden aangeboden:

  • Mens & Maatschappij
  • Mens & Natuur
  • Kunst & Cultuur
  • Bewegen & Sport
  • moderne vreemde talen
  • wiskunde
  • Nederlands

Het ministerie van Onderwijs heeft bepaald welke doelen elk leergebied moet behalen. Deze zogenaamde kerndoelen worden in het basisprogramma aan de leerlingen aangeboden. Het basisprogramma van de onderbouw geldt voor alle leerlingen, maar dit betekent niet dat alle leerlingen dezelfde stof krijgen aangeboden. Het niveau waarop de kerndoelen worden behandeld, verschilt per schoolsoort.

Naast het reguliere programma heeft SG De Dijk ook een PLUS-programma. In het plusprogramma is extra aandacht voor alle vaardigheden die de leerling later nodig heeft om een goede plek te vinden in de maatschappij.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!