Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

VMBO

Ondernemers in de dop komen naar De Dijk! Hier volg je vanaf de derde klas de richting Economie & Ondernemen (E&O). Dat is een brede opleiding, waarin alle facetten van het ondernemerschap aan de orde komen. Bij E&O doen de leerlingen heel wat praktijk- en projectervaring op. Ze gaan op bedrijfsbezoek, lopen stage en schrijven een ondernemingsplan.

Naast de reguliere vakken volgen E&O-leerlingen vier praktijk- en keuzevakken. Ze doen eindexamen in de reguliere verplichte vakken, met daarbij economie én wiskunde of Duits. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via de PLUS-vakken extra lessen te volgen in cultuur, sport en techniek.

Praktijkvakken E&O
- Commercieel
- Secretarieel
- Logistiek
- Administratie

Keuzevakken E&O
- Marketing
- Financieel en administratief beheer
- Ondernemen
- Webshop
- Presentatie en styling

Is uw zoon of dochter na de tweejarige brugperiode toch meer geïnteresseerd in een ander vmbo-profiel dan E&O? Dan wordt de overstap naar een andere vmbo-school gemaakt waar de gewenste richting wordt aangeboden.

Tweejarige brugklas

In de overgang van groep 8 naar de brugklas is nog niet altijd duidelijk welk niveau precies bij een kind past. Op De Dijk nemen we de tijd om, samen met onze leerlingen, uit te zoeken waar zij het best op hun plek zijn.

Elke leerling blijft in principe de eerste twee jaar in dezelfde combinatieklas, maar al tijdens deze brugperiode, in een basis/kader-, kader/mavo- of havo/vwo-klas, is het mogelijk door te stromen naar een hoger niveau.

Daarnaast bieden wij bij elke opleiding de kans extra vakken te volgen. Op het vmbo en de mavo kun je zelfs vakken op een hoger niveau doen. Het diploma krijgt daardoor meerwaarde en de leerling laat zien wat hij echt kan.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!