Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Leerlingbegeleiding op SG De Dijk

Mentor

Op de middelbare school heeft elke klas een mentor. Die leert de brugklassers tijdens mentorlessen leren. Hoe maak je huiswerk? Hoe kun je het best plannen? De mentor zorgt ervoor dat de kinderen in de klas elkaar goed leren kennen. Hij of zij is er voor de leerling wanneer het even niet zo lekker gaat. Ze kunnen alles met hun mentor bespreken. En die willen het ook heel graag horen als het wel goed gaat.

Contact/vertrouwenspersonen

Gebeurt er iets op school waar jij je niet prettig bij voelt? Kun je iets niet kwijt bij je mentor, maar wil je er wel graag met iemand over praten? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van De Dijk. Wij noemen dit 'contactpersonen'. De contactpersoon is voor leerlingen, ouders en leden van het onderwijspersoneel het aanspreekpunt bij klachten over ongewenste omgangsvormen.

Voor SG De Dijk zijn de contactpersonen:

•Mevr. E. Verkerk - e.verkerk@atlascollege.nl
•Dhr. P. Ratten - p.ratten2@atlascollege.nl

Je mag hen altijd aanspreken of mailen.

Extra ondersteuningsbehoefte?

Elke leerling op SG De Dijk verdient zorg en aandacht. Desondanks zijn er leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om succesvol te kunnen zijn binnen de school. Een goed georganiseerde begeleidingsstructuur van de school draagt bij aan snelle inzet van professionals binnen de school wanneer er problemen worden gesignaleerd.

De zorg die geboden wordt gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en externe instanties om te trachten de noodzakelijke begeleiding, zolang als het kan, binnen de school vorm te geven. De school is en blijft in eerste instantie een onderwijsinstelling met als opdracht de leerling voldoende vaardigheden en kennis bij te brengen, zodat de leerling een diploma behaalt. Indien ons begeleidingsaanbod niet voldoet, zal met behulp van externe instanties naar een ander traject buiten de school gezocht moeten worden.

Ondersteuningscoördinator / intern begeleider op SG De Dijk is mevr. F. Capuzzato

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!