Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Zorgpartners van De Dijk

Het wijkteam

Inge Kaandorp en Simone Tros zijn werkzaam bij het wijkteam van de gemeente Medemblik. Inge is actief vanuit MEE & de Wering als Schoolmaatschappelijk Werker en Simone is als jeugdverpleegkundige en opvoedadviseur werkzaam voor GGD Hollands Noorden. Het wijkteam bestaat uit medewerkers met allen een andere achtergrond/ expertise, zoals jeugd, opvoeding, schuldhulpverlening, WMO, opbouwwerk, wijkverpleegkundige en jongerenwerk.

Schoolmaatschappelijk Werk op SG De Dijk

Het Schoolmaatschappelijk Werk is aanwezig iedere dinsdag op school. Daarnaast is Inge flexibel en kan er op andere dagen en locaties afspraken gemaakt worden, ook in de thuissituatie. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen terecht met uiteenlopende vragen op het gebied van welbevinden, sociale vaardigheden, somberheid, pubertijd, thuissituatie en schoolse zaken. Inge voert gesprekken met leerlingen op school en daarin werken we met gerichte doelen.

Aanmelden voor het Schoolmaatschappelijk Werk gaat via de mentor en/ of het ondersteuningsteam op school, met als contactpersoon mevrouw Bruin en mevrouw Puister. Inge is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoon 06-25677591 en via mail i.kaandorp@meewering.nl.

Jeugdgezondheidszorg op SG De Dijk

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD richt zich op het gezond en veilig opgroeien en het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle jongeren. Samen met Manje Dijkema, jeugdarts en Joke Harder, assistent, vormt Simone Tros het JGZ team op school. Op dinsdagochtend is zij aanwezig op SG De Dijk voor de leerlingen, maar ook voor de ouders, verzorgers en school. Zij kunnen bij Simone terecht voor vragen over o.a. gezondheid, ontwikkeling, leefstijl, voeding en bewegen, weerbaarheid, somberheid, relaties, genotmiddelen, seksualiteit en opvoeding. Op verzoek van de ouders, school of de leerling zelf kunnen er gesprekken plaatsvinden.

Hiernaast heeft de GGD als taak de groei van jeugdigen te volgen. Er wordt structureel aandacht besteed aan de gezondheid van leerlingen en medewerkers via de pijlers van de Gezonde School Methode. Zie voor meer informatie www.gezondeschool.nl

Simone is op dinsdagochtend aanwezig op school en is bereikbaar via 06-10030279 of via stros@ggdhn.nl Kijk op www.ggdhollandsnoorden.nl voor het cursusaanbod en opvoedspreekuur.

Jongerenwerk Medemblik

Het jongerenwerk in Medemblik heeft als primaire doelgroep tieners en jongeren van 10 t/m 23 jaar. Jongerenwerk Medemblik is een link in ondersteuning van jongeren naar volwassenheid en tussen jongeren in hun vrije tijd, thuis, school en werk. Het jongerenwerk kent drie pijlers: preventie, participatie en informatie.

Het Jongerenwerk Medemblik is een laagdrempelige informele voorziening, makkelijk aanspreekbaar en de jongerenwerkers werken ook 's avonds en in het weekend. Ze signaleren, verwijzen eventueel door, informeren over alle zaken die jongeren aan gaan en bieden een veilige omgeving voor talentontwikkeling en participatie in de maatschappij.

Sinds een aantal jaren is het jongerenwerk betrokken bij de uitvoering van de Gezonde School. Ze bieden een aantal interactieve theatervoorstellingen aan die passen in de pijlers van de gezonde school:

  • “Weerzin” over eenzaamheid en depressie bij jongeren
  • “Roadtrippin” over o.a. racisme, seksualiteit en pesten
  • “Like Me” over alle facetten van social media gebruik.

Jongerenwerk Medemblik zal dit jaar ook voor het eerst een extra bijdrage leveren aan het regenboogthema op school.

Daarnaast neemt Jongerenwerk Medemblik deel aan het extern zorg overleg met als voornaamste uitgangspunt de link tussen jongeren op school en in hun vrije tijd. Medewerkers zijn beschikbaar voor kortdurende interventies en trajecten (collectief en individueel) als een stap voor reguliere hulpverlening en zorg. In de loop van dit schooljaar zal we een pilotproject gestart worden: “ambulant werk op school”.

Justine Lomax, Antonie van Splunter en Suzanne Helder zijn bereikbaar via jongerenwerk@medemblik.nl

Brijder Jeugd

Mijn naam is Jeroen Vriend. Ik ben werkzaam als preventiedeskundige bij Brijder Jeugd. Mijn werk bestaat grotendeels uit adviesgesprekken met jongeren, ouders, familieleden en professionals in de regio West-Friesland. Deze gesprekken zijn gratis en anoniem. Ik houd dus geen dossier bij en uw naam is niet bekend bij de Brijder. Tijdens een adviesgesprek kunt u voorlichting krijgen over een middel, hoe ga ik om met iemand die een middel gebruikt of waar kan ik terecht voor hulp. Mocht u een vraag hebben dan kunt deze naar mij mailen: Jeroen.Vriend@brijder.nl of even bellen 06 - 20 07 63 17.

 

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!