Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk

De Gezonde School

Gezonde leerlingen presteren beter! Als leerlingen lekker in hun vel zitten en gezond leven, verzuimen zij minder en ontwikkelen zij zich beter. Met behulp van de Gezonde Schoolaanpak werken we doelgericht aan de gezondheid van leerlingen én docenten.

Wat is ‘een Gezonde School’? 
Een school die gezondheid op een integrale (een mix van activiteiten voor verschillende doelgroepen) en structurele (meerjarige uitvoering) manier onderdeel laat uitmaken van het schoolbeleid, wordt een Gezonde School genoemd. Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. Gezonde leerlingen vertonen betere onderwijspresentaties, de leeromgeving wordt als prettiger ervaren en schoolverzuim en schooluitval zijn lager. Bovendien levert gezondheidsbevordering bij jeugdigen op latere leeftijd grote gezondheidswinst op. Zie voor meer informatie de site https://www.gezondeschool.nl/ of bekijk de voorlichtingsfilm van het RIVM over de gezonde school.

Landelijk vignet Gezonde School 
SG de Dijk heeft in schooljaar 2019-2020 het Landelijk vignet Gezonde School gekregen. Dit is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet kan de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Zo zorgt SG de Dijk voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. SG de Dijk besteedt speciale aandacht aan de volgende thema’s Welbevinden, Relaties en seksualiteit, en Roken, alcohol- en drugspreventie.

Welbevinden
Bij gezond leven hoort ook gezond gedrag. We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten lekker in hun vel zitten. Dat bereiken we door veel aandacht te besteden aan een gezonde omgang met elkaar. In de gedragsregels en gedragscode hebben we dat ook vastgelegd. Daarin staat:

  • Wij luisteren naar elkaar.
  • Wij respecteren elkaar.
  • Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
  • Wij houden de school netjes en veilig.
  • Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op school.

Pestprotocol

Het pestprotocol helpt om iedereen zich hiervan bewust te laten zijn. We hebben gedrag- en leefregels waar we elkaar aan houden.

Krachtige Klas is een term die wij op SG De Dijk geven aan onze mentorlessen in de onderbouw. Tijdens de lessen van Krachtige Klas wordt gewerkt aan de veiligheid in de lessen, het veilig voelen van de leerlingen en weten dat je gezien wordt. Dit wordt vormgegeven door onder andere aandacht te besteden aan groepsvormende processen, sociale vaardigheden en kennismaking met elkaar.

Daarnaast bestaat er de leerling katern, de docenten katern en een katern voor ouders. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld plannen en organiseren, het brugklaskamp, het rooster en het gebruik van Magister.

Voor brugklasleerlingen die het moeilijk vinden om contact te leggen/onderhouden met leeftijdsgenootjes of om voor zichzelf op te komen, is er een assertiviteitstraining. Voor brugklasleerlingen is er tevens een faalangstreductietraining in een aparte groep werk je samen aan het vergroten van je zelfvertrouwen en werken aan een positief zelfbeeld.

Relaties en seksualiteit 


SG de Dijk vindt het belangrijk dat jullie op een gezonde manier met elkaar omgaan, ook als er sprake is van méér dan alleen vriendschap. SG de Dijk is een middelbare school en op deze leeftijd komen jongeren in de puberteit. Dit is een fase in je leven waarin er veel verandert, zowel lichamelijk als psychisch. Denk aan het maken van nieuwe vrienden, je eerste keer verliefd, voor jezelf opkomen, grenzen stellen en het ontwikkelen van je eigen identiteit in en buiten school. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op school en ieder kind de ruimte krijgt om deze fase op zijn/haar eigen manier te doorlopen.

Om leerlingen hier zo goed mogelijk bij te begeleiden krijg je tijdens de lessen mens en natuur onder andere les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit in de vorm van de methodeLang Leve de Liefde. Verder besteden we op school aandacht aan online veiligheid en diversiteit door verschillende programma’s aan te bieden tijdens je schoolcarrière. Wanneer je niet lekker in je vel zit of met iemand wilt praten, kun je terecht bij de mentor, kernteamleider, schoolmaatschappelijk werk of de jeugdverpleegkundige op school. Voor meer informatie over specifieke leerlingbegeleiding kijk dan op de site onder leerlingbegeleiding. De actuele adressen zijn ook terug te vinden in de schoolgids.

Roken, alcohol- en drugspreventie 

Op SG de Dijk wordt door niemand gerookt, binnen niet én buiten niet. En dat geldt ook voor de schoolfeesten! SG de Dijk staat bekend om de leuke schoolfeesten. Veel show, veel muziek, veel lol. Niet roken en niet drinken. Bij de toegang tot het feest checken we altijd of je een leerling bent van SG de Dijk en of je thuis niet al wat gedronken hebt. Is dat toch het geval, dan bellen we je ouders om je op te halen en mag je een jaar lang niet naar de schoolfeesten komen. Gelukkig laten maar heel weinig leerlingen dat gebeuren! Wij zijn dus een rookvrije en alcoholvrije school en daarnaast is het natuurlijk verboden om drugs te gebruiken of te verhandelen op en rondom SG de Dijk. Wij vinden het belangrijk dat je in een veilige en gezonde schoolomgeving les krijgt. Daarnaast krijg je ook meerdere malen les over alcohol, roken en drugs tijdens je schoolcarrière.

Rainbow Commissie De Dijk