Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk

Absentiemelding en/of aanwezigheid

Wij houden de aanwezigheid van de leerlingen bij in Magister.

Bij afwezigheid voor bijvoorbeeld tandartsbezoek of bezoek ziekenhuis verzoeken wij u om uitsluitend gebruik te maken van het absentieformulier. U kunt deze afhalen bij de conciërge of downloaden via onze website. U dient het absentieformulier te voorzien van een handtekening.

Voor absentiemeldingen van de klassen 1, 2 en klas 3HV is een telefoontje  voldoende. Tevens is het mogelijk om een vooaf een absentieformulier in te leveren.

Bij telefonische absentiemeldingen voor studie 3BKT (klas 3A, 3B, 3C, 3D) en 4BKT (4A, 4B, 4C) dient u deze ook schriftelijk te melden (dus alleen telefonisch melden is niet afdoende). Uiteraard kunt u ook voor deze klassen vooraf een absentieformulier inleveren.

Download link absentieformulier

Verlofaanvraag

Verlofaanvragen die afwijken van de schoolvakanties kunnen in het algemeen niet worden ingewilligd. Dit geldt ook voor verzoeken om extra vrij in verband met weekenduitstapjes, vroegtijdig vertrek van vakantiedrukte, enz. Ouder(s) / verzorger(s) en school moeten voldoen aan de leerplichtwet. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van deze wet worden afgeweken. U kunt een verzoek tot een verlofaanvraag via een brief (niet het absentieformulier) uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk (voorzien van een handtekening) indienen bij onze conciërge Anneke Steeman. Nadat wij het verzoek in behandeling hebben genomen ontvangt u van ons een reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via tel: 0227-542136.

SG De Dijk

SG De Dijk is een ondernemende school met een breed onderwijsaanbod en een persoonlijke benadering. Leerlingen met een advies vwo, havo, mavo en vmbo (lwoo) zijn welkom op SG De Dijk.

Contact SG De Dijk
Bezoekadres: Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik
 

Jouw toekomst begint op De Dijk!

Inschrijven voor talentdagen

Op 11, 18 en 25 november zijn leerlingen van groep 8 weer van harte welkom op de jaarlijkse talentdagen van De Dijk. De inschrijving is nu gestart! Hier vind je meer informatie!