Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Algemeen Toetsbeleid

 • In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) is er een maximum van drie toetsen per dag, waaronder hooguit één repetitie;
 • In de havo/vwo 3 is er een maximum van vier toetsen per dag, waaronder hooguit twee repetities;

Overgang & Determinatie klas 1 & 2

Op SG De Dijk wordt in leerjaar 1 en 2 gewerkt met heterogene klassen qua niveau. Zo hebben we vwo/havo, havo/mavo en vmbo km / bk klassen. In de determinatie- en overgangsregeling willen wij duidelijk maken hoe ons systeem van overgang en bevordering naar de verschillende niveaugroepen verloopt.

Bij bevordering naar een hoger niveau (bijv. van 1MH naar 2HV) zijn de toetsresultaten van ons leerlingvolgsysteem DIATAAL een belangrijke factor. Hier vindt u de informatiefolder over DIATAAL.

Afspraken Toetsbeleid 3 havo/vwo:

Er zijn drie periodes vastgesteld in de jaarplanning:

 1. De leerling mag na de 1e periode (zonder repetitieweek) en de 2e periode (met repetitieweek) een toets herkansen die is afgenomen in deze periode.
 2. Er zijn twee repetitieweken vastgesteld in periode 2 en 3.
 3. Er geldt een maximum van 3 toetsen per dag tijdens de repetitieweek;
 4. De herkansingen van periode 1 en 2 worden voor het inleveren van de cijfers afgenomen.
 5. Na periode 3 is er geen herkansing mogelijk;
 6. Tijdens de repetitieweken zijn leerlingen vrijgesteld van lessen;
 7. De leerling vraagt deze herkansing schriftelijk aan bij de teamleider;
 8. Het hoogste cijfer behaald bij de herkansing of bij de eerder afgelegde toets geldt als definitief cijfer voor die toets.

Voor het gestelde in punt 7 gelden de volgende beperkingen:

 • alleen leerlingen die een verzoek hebben ingediend bij de teamleider mogen deelnemen aan een herkansing;
 • de leerling die een toets mist zonder geldige reden, mag die toets niet herkansen;
 • de leerling aan wie de teamleider een maatregel opgelegd heeft wegens onregelmatigheden bij een bepaalde toets, mag die toets niet herkansen;
 • bij het inhalen van een gemiste toets verspeelt de kandidaat het recht op herkansing van deze toets, tenzij door lange tijd afwezig zijn door ziekte met de teamleider en docent een aparte regeling is ontworpen.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!