Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Verzuim & absentie

Wij houden de aanwezigheid van de leerlingen van uur tot uur bij in Magister.

Bij afwezigheid voor bijvoorbeeld tandartsbezoek of bezoek ziekenhuis verzoeken wij u om gebruik te maken van het absentieformulier. U kunt deze vinden in het portfolio van uw zoon/dochter, bij de conciërge of downloaden via onderstaande link. U dient het absentieformulier te voorzien van een handtekening.

Verlofaanvraag

Verlofaanvragen die afwijken van de schoolvakanties kunnen in het algemeen niet worden ingewilligd. Dit geldt ook voor verzoeken om extra vrij in verband met weekenduitstapjes, vroegtijdig vertrek van vakantiedrukte, enz. Ouder(s) / verzorger(s) en school moeten voldoen aan de leerplichtwet. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van deze wet worden afgeweken. U kunt een verlofaanvraag uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk (voorzien van een handtekening) indienen bij onze conciërge Anneke Steeman. Nadat wij het verzoek in behandeling hebben genomen ontvangt u van ons een reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via tel: 0227-542136

Verzuimprotocol

SG De Dijk vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat leerlingen geen achterstanden krijgt en aangesloten blijft bij de lesstof en klasgenoten. Via deze link kunt u het verzuimprotocol van onze school in PDF bekijken en downloaden. 

 

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!