Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk Dedijk

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op SG De Dijk

Dit is het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zoals dat nu geldt op SG De Dijk. Het PTA bestaat uit twee delen:

In het eerst algemene deel vind je een uitleg van de belangrijkste zaken  die je moet weten voor het Schoolexamen en het Centraal Examen.
Het tweede deel presenteert de programma’s per examenvak. Daarin staat aangegeven welke toetsen en opdrachten meetellen voor het Schoolexamen en welke weging daaraan gegeven wordt.

Neem dit PTA goed door. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van alle regels..

Als er onduidelijkheden of vragen zijn, ga dan bij je mentor langs.

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!