Jouw toekomst begint op De Dijk!
Dedijk

De Dijk is een Gezonde School

28 aug 2020


Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

Frisse Start: Dit is een lesprogramma in de brugklas over de risico’s van roken, blowen en het gebruik van alcohol. Onderdeel van dit lesprogramma is een ouderavond, aan het begin van het schooljaar, gericht op de overgang van de basisschool naar het VO en de puberteit.

Theater Hotspot: In het tweede leerjaar staat een voorstelling van Theater Hotspot over drankgebruik, blowen en vriendschap gepland. Deze voorstelling is bestemd voor zowel ouders als leerlingen.

Gastlessen: In het derde leerjaar zijn gastlessen georganiseerd waarin leerlingen bewust worden gemaakt van wat gebruik van verdovende middelen met je doet. Met behulp van bijvoorbeeld speciale brillen ervaren ze hoe het is om onder invloed over een lijn te lopen of auto te rijden.

Road Trippin: In het vierde leerjaar is er een voorstelling van Theatergroep De Passengers genaamd ‘Road Trippin’. Deze productie is erop gericht jongeren te motiveren over problemen te praten en taboes te doorbreken.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Ga terug

Contact SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
T (0227) 54 21 36
E dedijk@atlascollege.nl
Postadres: Postbus 170, 1670 AD Medemblik

Jouw toekomst begint op De Dijk!